AZ Sint-Blasius

Schildklier

Schildklier

De schildklier is een vlindervormig orgaan vooraan in de hals, ongeveer ter hoogte van het strottenhoofd. De schildklier staat in voor de productie van schildklierhormoon (T4 en T3). Deze hormonen spelen een centrale rol in de lichaamsstofwisseling (metabolisme) van alle cellen van het menselijk lichaam. Ze coördineren hiermee zowel de spierkracht, hartritme, vetverbruik alsook hersenfuncties en concentratievermogen. 

De schildklier kan een versnelde of vertraagde werking hebben.  In de schildklier kunnen er ook  gezwellen (goedaardig en zeldzaam kwaadaardig) ontstaan. 

Hyperthyreoidie 

Overproductie van schildklierhormoon, waardoor klachten ontstaan als vermagering, hartklopping, warmte gevoel, bevingen, diarree. 

Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Graves, een auto-immuun ziekte van de schildklier waarbij stimulerende antistoffen aangemaakt worden die de schildklier aanzetten tot overproductie. Een ander voorbeeld is een overactieve schildkliernodule (toxische nodule). Behandeling hangt af van de ernst alsook van de onderliggende oorzaak. 

Schildklier knobbel 

Een schildklierknobbel (nodule) kan toevallig ontdekt worden of van buitenaf zichtbaar of voelbaar zijn. Er wordt nagekeken of deze verdacht is voor een schildklierkanker (via echografie ), dan wel of deze knobbel te veel schildklierhormoon maakt (via bloedafname en schildklierscan). 

Schildklierkanker 

Een kwaadaardig gezwel van de schildklier is in de meeste gevallen goed te behandelen met een operatie, eventueel is radio-actief jodium nabehandeling noodzakelijk. In slechts zeer zeldzame gevallen is behandeling met externe radiotherapie of chemotherapie noodzakelijk. 

Multinodulair struma (goiter, of kropgezwel) 

Een knobbelig vergrote schildklier (goedaardig) kan lokale klachten geven gaande van last bij het slikken, verslikken, heesheid of ademhalingsmoeilijkheden voornamelijk bij plat liggen. De schildklier kan hierbij zowel te snel als te traag werken. Behandeling met heelkunde of
radio-actief jodium kan soms noodzakelijk zijn.
 

Schildklier hormoon substitutie 

Vervanging van het lichaamseigen schildklierhormoon, noodzakelijk nuchter in te nemen, 20 min voor maaltijd.  Inname van pompelmoessap  alsook gelijktijdige inname van ijzer en zuurremmers wordt afgeraden.